1580 RYGGE (Poståpneri) [no]

Other languages: 1580 RYGGE (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:44:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1b9a4769-57f9-4ba5-9a96-0008c2b3dea6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1580 RYGGE
Norwegian bokmål

Alternative name
RYGGE
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/05/1879
--Place
Termination
?

-Time
?
Code
1580
Type
Norwegian bokmål

History

RYGGE poståpneri, på jernbanetasjonen, i Rygge prestegjeld, Moss og Tune fogderi, under Moss postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.5.1879. Sirk. 13, 30.4.1879

Navnet ble fra 1.1.1931 endret til RYGGE STASJON poståpneri. Sirk. 49, 16.12.1930.

Fra 1.1954 ble bestemt at Stasjon skulle skrives med liten s. Sirk. 36, 19.12.1954.

Navnet ble fra 1.4.1964 endret til bare RYGGE poståpneri. Sirk. 10, 25.3.1964.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet 1.11.1973 nevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.4.1974 status av postkontor B. Sirk. 12, 24.4.1974.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt ved opprettelsen.

(1580)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Stasj.mester L. Sørensen 1.5.1879.
Stasj.mester Ragnvald Fjørtoft Sevaldson 24.11.1882.
Stasj.mester Hans Aarkvisla 1.7.1887 (f. 1858).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.3.1927.
Landpostbud Rolf Andersen 1.10.1943 (f. 1916).
Willy Rudolf Søgaard midlertidig fra 21.10.1957, kst. 1.5.1958, fast 1.1.1960 (f. 1934).
Poståpner Normann Nicolai Nilsen 1.4.1963 (f. 1919).
Poststyrer Oddveig Nora Windingstad 1.10.1986 (f. 1945).
Postmester Eli Sogn Seglsten 1.5.1998.
Poststyrer Mette Ringnes Kirkerød 1.10.1999.

Årlig poståpnerlønn var:

1879 1884 1889 1895 1908 1917
Kr 96 160 320 400 600 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/05/1879 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/05/1879 ?
--Earliest time
01/05/1879
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440488

-Id
021166440488
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål