August Troberg (Rederi) [sv] - Deprecated

August Troberg (swedish)

Rederier (Ålands sjöfartsmuseum [sv]) [no]

Description
Åländsk redare [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
25/05/2022 12:28:07
Deprecated
Status

URI
Needs to be published, before URI is available
Name
August Troberg
Swedish

Description
Åländsk redare
Swedish

Establishment
1897?

-Time
1897?
Termination
1935
August Troberg avlider

-Time
1935
-Dating comment
August Troberg avlider
Swedish
Type

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

History

Redare som inledde sin yrkesbana som sjöman och befälhavare innan han etablerade sig som skeppsredare i Mariehamn. Var huvudredare för och ägde andelar i flera partrederier. Ägde bl.a. fyrmastbarken Lawhill fram till 1913 då fartyget köptes av Gustaf Erikson.

Swedish

Activity
 

Related agent
Erikson, Emanuel (1873 - 1946) [sv] I tjänst som befälhavare på August Trobergs segelfartyg

-Other actor
-Specification
I tjänst som befälhavare på August Trobergs segelfartyg
Swedish
-Other actor
Actor in

Swedish
Redare [sv] 1914 - 1917

Redare [sv] 1910 - 06/03/1917

Redare [sv] 1909 - 1916

Reference
Kåhre, Georg, Kåhre, Karl (1988): Den åländska segelsjöfartens historia
Swedish

DigitaltMuseum
021166004733
-Id
021166004733
-System
DigitaltMuseum