Atelier Rude (Fotograffirma) [no]

Other languages: Atelier Rude (norwegian bokmål)

Fotograffirmaer (Norge) (Preus museum) [no]

Description
Fotograffirma etablert av Ernest Rude. Andreas Thorsrud jobbet som fotograf for Rude i firmaet. [no]
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
04/04/2024 07:02:30
18/05/2024 01:57:19
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1b80ebf9-c1f0-43c3-98c2-a8fb0786aa01 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Atelier Rude
Norwegian bokmål

Other name
Atelier E. Rude [no] -

-Name
Atelier E. Rude
Norwegian bokmål
Rude Foto [no] -

-Name
Rude Foto
Norwegian bokmål
Description
Fotograffirma etablert av Ernest Rude. Andreas Thorsrud jobbet som fotograf for Rude i firmaet.
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

-Time
1865
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
-Established by
Termination
2006

-Time
2006
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Firmaet ble opprinnelig startet av Christoffer Gade Rude i 1865. Fra 1905 var firmaet en av kongefamiliens faste fotografer.
Filialen i Christiania ble overtatt av sønnen Ernest Rude og Hilfling-Rasmussen i 1907 under navnet Rude & Hilfling. Ernest overtok firmaet alene i 1910 da Hilfling-Rasmussen reiste til Trondheim. Firmaet endret deretter navn til Atelier E. Rude.
I 1943 ble Andreas Thorsrud Rudes kompanjong i atelieret. Ved Rudes død i 1948 ble bedriften overtatt av Thorsrud. Thorsrud drev firmaet etterhvert sammen med sine to sønner Terje Thorsrud (1940-) og Lars Martin Thorsrud (1942-). Terje Axel Thorsrud endret navnet på firmaet til Rude Foto i 1963. Rude Foto holdt lenge til i Tordenskjoldsgate 7 i Oslo.
Forretningen ble i 1990 kjøpt opp av Japan Photo, som flyttet forretningen til Akersgata. Japan Photos videreføring av navnet Rude Foto opphørte i 2006.

Norwegian bokmål

Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
DigitaltMuseum
021168770390
-Id
021168770390
-System
DigitaltMuseum