Virke, Tore (1910 - 1983) [sv]

Other languages: Virke, Tore (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
13/10/2022 16:43:54
24/02/2024 00:26:23
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1b66d4de-d656-417c-a160-fc8c332b86a8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Virke, Tore
Swedish

First name
Tore
Swedish

Last name
Virke
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
15/12/1910 Borås (Stad) [sv], , ,

-Time
15/12/1910
-Place reference
--Place
Swedish
Death
19/06/1983 Stockholm (Stad) [sv], , ,

-Time
19/06/1983
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: KTH 1935, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Egen arkitektverksamhet i Stockholm från 1945.

Andra uppdrag: Redaktör för Byggmästaren 1951-1954.
Ordförande i stiftelsen Kristofferskolan, Stockholm, 1953-1959, föreningen för Waldorfpedagogik.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Byggmästaren 1942:7 sid 92, Samlingssalen och teatern; ibid 1946:23 sid 402, Tävling om stadshus i Kristinehamn; ibid 1946:25 sid 448, Halmhus i Gamla Köpstad, Halland; ibid 1948:7 sid 123, Stadshus i Nynäshamn; ibid 1950: 18 sid 365, Reflexioner över två tävlingar om ålderdomshem; ibid 1952-A:4 sid 100, Två ämbetsbyggnader - replik.
Arkitektur 1966:2 sid 77, Stadsbibliotek i Norrtälje.

Verk ett urval:
Halmhus, Gamla Köpstad, Varberg, 1946.
Stadshus i Nynäshamn, 1946, tillsammans med Gösta Wiman.
Sabbatsbergs ålderdomshem, Stockholm, 1956, tillsammans med Nils Sterner.
Bromma ålderdomshem, Attundavägen, Stockholm, 1950.
Hotell, Dragarbrunnsgatan 30-32, Uppsala, 1960.
Kontors- och verkstadsbyggnad, Dragarbrunnsgatan 24-28, Uppsala, 1960.
Centrumhuset Fokus, Norrtälje, 1964-1965, tillsammans med Olof Holmberg.
Åsarnas kyrka, Jämtland, 1966.
Marielunds kyrka, Östersund, 1968-1970.
Junsele kyrka, Dalarna, 1970, restaurering.
Yttermalungs kyrka, Dalarna, 1966, restaurering.
Daghem, kontorsbyggnader, hyreshus med mera.

Swedish

Reference
Löwgren, Eva (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1973. Stockholm, 1972.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Stadsbildens framtid. Uppsala 1964.
Lundberg, Kerstin; Uppsalas byggnader. 1991.
Svenska Dagbladet 1983-06-22, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
1124

-Id
1124
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077485

-Id
011034077485
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish