2092 LANGSET (Poståpneri) [no]

2092 LANGSET (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1b58924e-c5c3-45d1-b7f8-eb9b2b5fa8ce | RDF/XML | JSON-LD
Name
2092 LANGSET
Norwegian bokmål

Alternative name
LANGSET
Norwegian bokmål

Establishment
11/10/1873 Eidsvoll (Kommune) [no], ,

-Time
11/10/1873
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2092
Type
Norwegian bokmål

History

LANGSET poståpneri, i samme annex til Eidsvoll prestegjeld, Øvre Romerige fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 11.10.1873 med virksomhet fra 1.1.1874. Sirk. 26, 28.11.1873.

Poståpneriet ble fra 1.4.1881 flyttet til jernbanestasjonen Minne i samme prestegjeld, og navnet ble samtidig endret til MINNE. Sirk. 4, 26.2.1881.

Fra 1.10.1918 ble navnet endret til MINNESUND. Sirk. 47, 26.9.1918.

Poståpneriet ble fra 1.10.1920 lagt under Eidsvoll postkontor. Sirk. 55, 23.9.1920.

Fra 1.5.1971 lagt under Lillestrøm postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1877 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2092)
Poståpnere/styrere:
Anders Stenberg 1.1.1874.
Kirkesanger J. Julsrud 15.1.1875.
Gårdbr. Ole Hansen Langset notert i 1878.
Stasj.mester Edvard Evensen 1.4.1881 (f. 1840).
Fhv. stasj.mester O.M. Rønning midlt. kst. 1.6.1907.
Stasj.mester O. Aasumb 9.7.1907.
Stasj.mester Anton Frydenlund midlt. 1.7.1912.
Stasj.mester Olaf Harstad 11.7.1912 (f. 1858).
Ivar Doknæs midlt. 1.12.1918, fast 15.2.1919 (f. 1892).
Olaf Evensen 1.5.1961 (f. 1911).
Posteksp. Gulbrand Ishaug 1.6.1979 (f. 1938).
Postst. (vikariat) Randi Sætre 1.12.1998.

Årlig poståpnerlønn var i 1874 20 spd., i 1876 30 spd., i 1881 kr 144,-, i 1882 kr 160,-, i 1893 kr 600,-, i 1901 kr 720,-, i 1911 kr 750,-, i 1915 kr 900,- og fra 1917 kr 1 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 11/10/1873 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
11/10/1873 ?
--Earliest time
11/10/1873
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440652

-Id
021166440652
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål