2582 GRIMSBO (Poståpneri) [no]

Other languages: 2582 GRIMSBO (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1b28f877-70c8-43b6-9949-b32b560001f0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2582 GRIMSBO
Norwegian bokmål

Alternative name
GRIMSBO
Norwegian bokmål

Establishment
09/01/1886 Folldal (Kommune) [no], , ,

-Time
09/01/1886
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2582
Type
Norwegian bokmål

History

GRIMSBO poståpneri, i Lille-Elvedalen herred, Nordre Østerdalen fogderi, under Hamar postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 9.1.1886 med virksomhet fra 1.7.1886 i bipostruten mellom Lille-Elvedalen og Folldalen. Sirk. 15, 6.7.1886.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1891 skrevet GRIMSBU.

Poståpneriet ble fra 1.10.1918 lagt under Elverum postktr. Sirk. 47, 26.9.1918.

Fra 1.7.1923 lagt under Tynset postktr. Sirk. 30, 30.6.1923.

Fra 1.8.1972 igjen lagt under Elverum postområde. Sirk 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1888.

(2582)
Poståpnere/styrere:
Lærer M. M. Rønning 1.7.1886.
Mikkel H. Rønning 15.10.1899 (f.1874)
Marit M. Rønning 15.8.1944 (f.1920). Under tj.fri fra 1.1.1945 med Ingeborg Rønning, senere Mikkel Rønning som midlt. styrere.
Melvin Rønning 1.5.1947 (f.1914).
Posteksp. Mette Østby Stensløkken 1.2.1983 (f.1963).
Posteksp. Marian Hansen vikar 1.3.1986 (f.1961).
Postkass. Eli Aune Wilson 1.8.1986 (f.1959).

Poståpneren var ulønnet av Postverket de første 2 år. Årlig lønn fra 1888 var kr 60,-, fra 1895 kr 120,-, fra 1909 kr 200,-, fra 1912 kr 250,-, fra 1913 kr 300,-, fra 1914 kr 350,-, fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 09/01/1886 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
09/01/1886 ?
--Earliest time
09/01/1886
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440811

-Id
021166440811
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål