Täckholm, Vivi (1898 - 1978) [sv]

Täckholm, Vivi (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Vivi Laurent-Täckholm, född 7 januari 1898 i Danderyd, död 3 maj 1978, var en svensk botanist och barnboksförfattare, verksam i Egypten. Hon var syster till Torbern Laurent och faster till Torvard C. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:48:52
18/09/2021 09:10:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1af75258-5f95-4c9c-b11b-08c3a41ae1d9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Täckholm, Vivi
Swedish

First name
Vivi
Swedish

Last name
Täckholm
Swedish

Alternative name
Laurent, Vivi
Swedish

Description
Vivi Laurent-Täckholm, född 7 januari 1898 i Danderyd, död 3 maj 1978, var en svensk botanist och barnboksförfattare, verksam i Egypten. Hon var syster till Torbern Laurent och faster till Torvard C.
Swedish

Wikipedia

Birth
07/01/1898

-Time
07/01/1898
Death
03/05/1978

-Time
03/05/1978
Biography

Vivi Laurent-Täckholm, född 7 januari 1898 i Danderyd, död 3 maj 1978, var en svensk botanist och barnboksförfattare, verksam i Egypten. Hon var syster till Torbern Laurent och faster till Torvard C. Laurent. Vivi Laurent-Täckholm var dotter till med. lic. Wilhelm Edvard Laurent och Lilly Jenny Karolina Bergstrand. Hon studerade botanik vid Stockholms högskola och blev fil. kand. 1921. Hon reste i USA 1921–1923. År 1926 gifte hon sig med botanikprofessorn Gunnar Täckholm (1891–1933). De flyttade till Egypten samma år och inledde arbetet med det omfångsrika verket Flora of Egypt. Under andra världskriget arbetade hon på tidningen Husmodern i Stockholm men flyttade tillbaka till Egypten efter kriget. Hon blev professor vid universitetet i Kairo 1946, i Alexandria 1947 och åter i Kairo från 1948. År 1952 blev hon filosofie hedersdoktor vid Stockholms högskola. Vivi Täckholm byggde upp den botaniska institutionen vid Kairos universitet. Hon samlade ihop ett herbarium som blev det största i Afrika med omkring 100 000 växter från hela världen, särskilt från Egypten, Libanon, Arabien och Sudan. Tack vare Vivi Täckholms svenska kontakter försågs institutionen med resurser. Lantbruksakademin i Stockholm skickade 700 kg litteratur till biblioteket och Gustav VI Adolfs 80-årsfond bekostade inköp av utländsk litteratur. SIDA skänkte en mikrofilmssamling omfattande en halv miljon boksidor och herbarieark. Tack vare Wallenbergfonden vid Stockholms universitet uppbyggdes ett laboratorium för pollenanalys med bland annat elektronmikroskop. Under Vivi Täckholms tid hade institutionen ett 20-tal professorer och andra lärare samt över 2 000 studenter. Vivi Täckholm avled under besök i Sverige och är gravsatt på Uppsala gamla kyrkogård. Auktorsnamnet Täckh. kan användas för Vivi Laurent-Täckholm i samband med ett vetenskapligt namn inom botaniken (Wikipedia, 2015-08-13, foto av Staffan Norstedt)

Swedish

Carlotta-SMVK
3223197

-Id
3223197
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462238
-Id
021037462238
-System
DigitaltMuseum