Amundsen, Olaf Gustav (1862 - 1929) [no]

Amundsen, Olaf Gustav (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:02:36
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/1adbe996-dc33-4bf3-a9f7-7249a216bc86 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Amundsen, Olaf Gustav
Norwegian bokmål

First name
Olaf Gustav
Norwegian bokmål

Last name
Amundsen
Norwegian bokmål

Birth
1862

-Time
1862
Death
1929

-Time
1929
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Teknisk konsulent ved Med. dept., ingeniør. Fotograferte bl. a. på Rønvik Asyl, Bodø før 1910. Endel kopier av hans plater kan muligens finnes blant utredninger i departementets arkiver, men hvor selve platene er havnet har en ikke greid å få rede på. Muligens er de blitt tatt vare på av hans sønn, Otto Delphin A., som også var en habil fotograf, men som imidlertid døde i 1960-årene, og hans mange interessante fotografier har det også vært umulig å oppspore.

Virkested:
0000-1910: Bodø

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
43

-Id
43
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004828

-Id
021036004828
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål