2636 ØIER [no]

2636 ØIER (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:13:08
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1ac5cbbe-d08c-47b1-9d98-e244d126e7a6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2636 ØIER
Norwegian bokmål

Alternative name
ØIER
Norwegian bokmål

Code
2636
History

ØIER poståpneri, som først lå på prestegården i Øier prestegjeld, Gudbrandsdalen fogderi, under Christiania postktr., sees først i en fortegnelse av 1808 over poståpnerier som skal bytte segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VI overtok). Ifølge posthistorien tyder det på at en postordning kom i gang på stedet fra 1804, da det ble bestemt at hovedpostruta skulle gå to ganger ukentlig, mot tidligere én gang. Poststedet er ikke nevnt i "Forklaringen til Pontoppidans kart" av 1785, og opprettelsen som offentlig poståpneri kan ikke bekreftes.

I portotabellen 1812 er navnet skrevet ØYER, i 1816 ØJER, og i 1833 igjen ØIER.

Poståpneriet ble i 1861 eller før flyttet til gården Jevne.

Poståpneriet ble fra 1.7.1887 lagt under Lillehammer posteksp. Sirk. 15, 23.6.1887.

Poståpneriet flyttet i 1894 til Øyer Handelslags nybygg.

Fra 1.7.1895 ble poståpneriet flyttet til jernbanestasjonen. (Poståpnerprotokoll.)

Senere, antakelig i 1967, til poståpner Brekkens hus, og fra 1976 til Øyer Handelslags bygg igjen.

Navnet ble fra 1.1.1919 endret til ØYER. Sirk. 62, 17.12.1918.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 2636 ØYER tildelt postnr 2637.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 348 (ca 1855/56) og fikk datostempel tilsendt den 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2636)
Poståpnere/styrere:
De som først ordnet med posten, er ukjente. Antakelig var det prestene på stedet.
En timeseddel fra 1834 er attestert av Heyerdal, som muligens var poståpner da.
Kirkesanger Johannes Arnesen trolig tilsatt 1846.
Kst. lensmann og gårdbr. Erik Johannessen Jevne 1.1.1865.
Stasj.mester Anders Pedersen Hensvold 1.7.1895.
Stasjbetj. O. Erlandsen midlertidig fra 11.8.1911.
Stasj.mester Syver Sigvardsen Ebro 16.10.1911 (f. 1859).
Telegrafist Sv. Hulleberg under ledighet fra 30.6.1920.
Stasj.mester J. Winther 4.8.1920 (f. 1876).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 5.10.1940, med stasj.mester Trygve Rudolf Sørensen 12.11.1940,
Jernbaneeksp. O. Jensen 2.4.1951,
Stasj.mester Mikal Westvang 4.7.1951,
Stasj.mester Olav Johan Jensen 23.11.1960,
Stasj.mester Fredrik Ekern 1.5.1963 som styrere.
Erling Brekken kst. 1.2.1967 (f. 1917).
Posteksp. Gerd Kleiven 1.10.1976 (f. 1950).
Postmester Sigrun Kristine Sanden 1.6.1998.

I stedet for tidligere gebyrer ble den første årlige poståpnerlønn i 1858 satt til 50 Spd., i 1882 var lønnen kr 240,- i 1891 kr 300,-, i 1893 kr 360,-, i 1899 kr 450,-, i 1904 kr 500,-, i 1908 kr 600,- og fra 1917 kr 700,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166440842

-Id
021166440842
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål