Josephson, Erik (1864 - 1929) [sv]

Josephson, Erik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
13/10/2022 16:43:29
23/09/2023 00:18:44
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1ab4092d-3f56-4b5a-82ae-86b7a226cc39 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Josephson, Erik
Swedish

First name
Erik
Swedish

Last name
Josephson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
07/03/1864 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
07/03/1864
-Place reference
--Place
Death
17/11/1929 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
17/11/1929
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: Hj Berwalds förberedande kurs.
KTH 1881-1885, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1885-1888, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Överintendentsämbetet och Byggnadsstyrelsen 1888-1929.
Anställd hos arméförvaltningen 1890-1929.
Egen verksamhet i Stockholm.
Möbelritare.

Tävlingar: Tjolöholms slott i Halland, 1:a pris.Resor: Tyskland, Frankrike, Belgien och Italien 1888-1889.
Tyskland, Österrike och Ungern 1894.

Medlemskap: STF 1881-1929, Svenska Teknologföreningen, ledamot av styrelsen 1909 och ledamot av styrelsen för avd A 1917-1918.

Egna skrifter: Mitt hem i Lärkstaden, manus 1915.
Barndomsminnen. Upptecknade av Erik Josephson den 8 januarei 1927. Nr 19 Barnhusträdgårdsgatan.
Teknisk tidskrift 1893 sid 33, Industri-Kredit AB:s nybyggnad (bredvid Petersenska); ibid år 1903 sid 50, Mälarprovinsernas Enskilda Bank, Skeppsbron; ibid år 1905 sid 105, Stockholms Handelsbanks nybyggnad, Ö Kungsträdgårdsgatan 11; ibid år 1910 sid 59, Bemöter kritik; ibid år 1910 sid 81, Nyuppfört hus för hovstaten vid Slottsbacken; ibid år 1911 sid 61, Statens kraftverk vid Trollhättan; ibid år 1919 sid 80, Arkitektutlåtande i Stockholms bangårdsfråga; ibid år 1921 sid 13, Nybyggnad för Livförsäkrings AB Victoria å tomten nr 22 kv Polacken vid Kungsgatan.

Verk ett urval:
Industrikredit AB:s i Stockholm hus vid Munkbron nr 9, 1893.
Saltsjöbadens Grand Hotell och restaurant 1893.
Artillerikasern i Östersund 1895.
Artillerikasern i Göteborg 1895.
Artillerikasern i Jönköping 1897.
Artillerikasern i Uppsala.
K1, kasern för livgardet till häst, Lidingövägen, Stockholm 1893-1897.
Dragonkasern i Umeå.
Heilborns villa i Djursholm 1895.
C R Lamms tavelgalleri, tillbyggnader till Ludvigsbergsvillan, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm 1895.
Ludvigsberg, nytt gjuteri, kontorsbyggnad, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm 1892-1896.
Djurgårdsbron, Stockholm 1896.
Arméns och flottans byggnader vid Stockholmsutställningen 1897.
Biblioteksgatan 9, Stockholm 1897, gatufasader.
Johnsonlinjens hus (K M Lundbergs affärshus) vid Stureplan 3, Stockholm 1898-1899.
Livförsäkrings AB Nordstjernans hus, Malmtorgsgatan 5, Stockholm 1897-1899.
Danelius hus, Birger Jarlsgatan 20, Stureplan 10, Stockholm 1899-1900.
Mälarbankens hus, Skeppsbron 8, Stockholm 1901-1902.
Norsborgs vattenverk, Stockholm 1900-1904.
Trekantens vattenreservoar, Nybohov, Liljeholmen, Stockholm 1900-1904.
Lantbruksmuseet, Frescati, Stockholm 1907, nu sammanbyggt med Allhuset av R Erskine.
Skandinaviska Kredit AB, Stora Nygatan 10-12 (nu postkontor) Stockholm 1907-1912.
Bostadshus, Valhallavägen 70, Lärkstaden, Stockholm 1910 (eget hus).
Bostadshus, Tyrgatan 7, Lärkstaden, Stockholm 1911.
Hovförvaltningens hus, Slottsbacken 2, Stockholm 1911-1912.
Byggnader för Generalstaben, Krigshögskolan, Krigsarkivet, Artilleri- och Ingenjörshögskolan m fl militära institutioner vid Östermalmsgatan 87, Stockholm 1910-1914, 1924-1926.
Svenska handelsbankens hus vid Kungsträdgårdsgatan 4, Stockholm 1905, tillbyggnad i hörnet till Arsenalsgatan 1921.
Affärs- och kontorshus, Kungsgatan 52, Stockholm 1913-1915, för Handelsbanken.
Skandinaviska bankens hus vid Gustav Adolfs torg 22-24, Stockholm 1915-1918, ombyggnad 1922.
Livförsäkrings AB De Förenades hus, Munkbrogatan 17, Stockholm 1922.
Livförsäkrings AB Victorias hus, Kungsgatan 26, Stockholm 1919-1921.
Näsby slott, ombyggnad.
John Josephsons villa, Nobelgatan 11, Diplomatstaden, Stockholm 1926.
Generalitetshuset på Östermalm, Stockholm 1923-1926.
Mosaiska församlingens församlingshus, Berzelii Park 3, Stockholm 1927.
Kraftverksbyggnader i Sverige 1910 och senare bl a i Trollhättan, Porjus, Älvkarleby och Motala.
Militärskolan, nuv Gävle Borgarskola, kv Merkurius 1, Väster 14:1, Valbogatan 9 i Gävle 1894.
Hälsinge regemente i Gävle 1908.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 286.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1376.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 83.
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 94.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Neovius, Anne-Marie: Magnus Isæus' och Erik Josephsons byggnadsverk i Stockholm 1879-1927. Trebetygsuppsats vid Stockholms Universitet.
Berg, Ejnar: En epok i svensk kasernarkitektur. Trebetygsuppsats vid Stockholm universitet, VT 1971.
Strömberg, Per m fl: Arkitektur i Sollefteå. Sollefteå kommun 2001.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1895 sid 11, Kunglige Götas Artillerikasernbyggnad, Göteborg; ibid år 1897 sid 1, Flottans utställning, Stockholmsutställningen; ibid år 1897 sid 106, Den nya Djurgårdsbron.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1913 sid 99, Skandinaviska Kredit AB:s nybyggnad. Det prisbelönade förslaget. Motto: Ensemble; ibid år 1918 sid 1, Skandinaviska Kredit AB:s nybyggnad.
H8D 1914:367, 1924:385, 1929:173, 750.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Lambert, Lars, red: Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala. Från domkyrkan till Ångströmslaboratoriet. Uppsala 2002.
Förteckning över arkitekter verksamma i Gälve, bilaga i brev från Birgitta Lundblad. Finns i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Swedish

Primus
559

-Id
559
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076610

-Id
011034076610
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish