Health clinic Place holder

Helsestasjon (norwegian bokmål), Helsestasjon (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:53
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/helsestasjon
Label
Health clinic
English

Helsestasjon
Norwegian bokmål

Helsestasjon
Norwegian nynorsk

Not used label
Barselgruppe
Norwegian nynorsk

Barselgruppe
Norwegian bokmål

Helsesøster
Norwegian bokmål

Helsesøster
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Health services
English

Note
Kommunalt tilbud om helsefremmende og forebyggende helsearbeid
Norwegian bokmål

Kommunalt tilbod om helsefremjande og førebyggjande helsearbeid.
Norwegian nynorsk