4476 KNABEN GRUVOR (Feltpoståpneri) [no]

4476 KNABEN GRUVOR (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1a872846-937e-4ea7-a246-3885f5a6949b | RDF/XML | JSON-LD
Name
4476 KNABEN GRUVOR
Norwegian bokmål

Alternative name
KNABEN GRUVOR
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/06/1931
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/10/1980

-Time
31/10/1980
Code
4476
Type
Norwegian bokmål

History

KNABEN GRUVOR feltpoståpneri, ved Knaben Molybdængruber, i Fjotland herred, Vest-Agder fylke, under Flekkefjord postkontor, i bipostruten nr 3650 C Netlandsneset -- Knaben Gruvor, ble underholdt fra 1.6.1931 for den post som kunne sendes med nevnte ruter. Sirk. 16, 28.5.1931.

Feltpoståpneriet ble fra 1.10.1949 omgjort til ordinært poståpneri. Sirk. 26, 5.10.1949.

Lå fra 1.1.1963 i Kvinesdal komm. (Retting nr 3 til utg. 1962 av N.P.)

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

4476 KNABEN GRUVOR postkontor C ble lagt ned fra 1.11.1980. Ny postadresse: 4473 KVINLOG. Sirk. 34, 9.10.1980.

(4476)
Feltpoståpnere/poståpnere/styrere:
Materialforv. Adolf Tonstad 1.6.1931 (f. 1884).
Ingeborg Lindeland (Voilestad) midlt. 1.7.1949, fast 1.12.1949 (f. 1919).

Feltpoståpnerlønnen var årlig kr 1.900,- fra 1940, kr 2.400,- fra 1943.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/06/1931 31/10/1980

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/06/1931 31/10/1980
--Earliest time
01/06/1931
--Latest time
31/10/1980
DigitaltMuseum
021166441598

-Id
021166441598
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål