Natur og landskap [no]

Natur og landskap (norwegian bokmål), Natur och landskap (swedish), Natur og landskap (norwegian nynorsk)

Emneord for foto (Regionmuseene i Rogaland) [no]

Description
Kategorien inneholder beskrivelser av hva man ser i det menneskeskapte og naturlige landskapet. [no]
Dataset owner
Regionmuseene i Rogaland (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Fotoarkivar for regionmuseene i Rogaland, Madli Hjermann [no]
License
Public Domain Mark (PDM) applies to the information on this page
Last changed
11/11/2019 09:20:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1a48706c-34ab-48ff-bb56-b90d26f3e93a | RDF/XML | JSON-LD
Label
Natur og landskap
Norwegian bokmål

Natur och landskap
Swedish

Natur og landskap
Norwegian nynorsk

Description
Kategorien inneholder beskrivelser av hva man ser i det menneskeskapte og naturlige landskapet.
Norwegian bokmål

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Narrower concept
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål


Norwegian nynorsk

By
Norwegian bokmål

Swedish

By
Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Dal
Norwegian bokmål

Dal
Swedish

Dal
Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Elv
Norwegian bokmål

Swedish

Elv
Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Hav
Norwegian bokmål

Hav
Swedish

Hav
Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål


Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Myr
Norwegian bokmål

Myr
Swedish

Myr
Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Øy
Norwegian bokmål

Ö
Swedish

Øy
Norwegian nynorsk