1798 AREMARK (Poståpneri) [no]

1798 AREMARK (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/19a51f01-0835-4464-92f4-50fe5bc21f91 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1798 AREMARK
Norwegian bokmål

Alternative name
AREMARK
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
18/11/1853
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1798
Type
Norwegian bokmål

History

AREMARK poståpneri, på gården Sorgenfri, 2 km fra kirken, i Aremark prestegjeld, Idde og Marker fogderi, under Frederikshald (Halden) postdistrikt, ble opprettet ved Kgl.res. 18.11.1853, med virksomhet fra 1.6.1854 og med ukentlig postgang mellom Frederikshald og Hvaløerne prestegjeld. Sirk. 6, 9.5.1854.

Poststedet ble flyttet til Fladland i 1902.

Ble fra 1.5.1971 lagt under Sarpsborg postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.5.1992 fikk postkontoret 1770 AREMARK nytt postnr 1798.

Poststedet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 13 og fikk den 5.3.1859 tildelt datostempel av en-rings type med stenskrift bokstaver.

(1770 / 1798)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger Svelland 1.6.1854.
Sogneprest Heyerdahl kst. 1.1.1864.
Amund Hansen Iglerød 1.7.1864.
Ludvig Thorsen Vig 15.8.1873.
Christian Hansen Sorgenfri 15.4.1877.
Harald Hansen Fladland 2.11.1907.
B. Fladland kst. 1.7. til 31.12.1916.
Inga Fladland 1.1.1917 (f. 1883, døde 16.3.1944)
Hilda Fladland midlertidig fra 17.3.1944.
Anna Marie Hamnaas 1.10.1944 (f. 1913).
Borghild Karoline Jacobsen 1.12.1948 (f. 1908).
Tormod Akre 1.12.1976 (f. 1936).

Den første kjente årlige lønnen var i 1860 16 spd., i 1873 25 spd. deretter:

1885 1898 1905 1908 1911 1912 1913 1914 1917
Kr 150 250 350 400 450 500 550 600 750

Fra 1.7.1917 fikk poståpneren også et midlt. dyrtidstillegg med 50% av daværende lønn.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 18/11/1853 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
18/11/1853 ?
--Earliest time
18/11/1853
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440545

-Id
021166440545
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål