Bergvall, Lennart (1912 - 1999) [sv]

Bergvall, Lennart (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/08/2015 11:34:19
04/07/2020 00:21:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/19939cbb-2d17-4d54-8e48-d1cbe64dc553 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bergvall, Lennart
Swedish

First name
Lennart
Swedish

Last name
Bergvall
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
23/03/1912 Kalmar (Stad) [sv]

-Time
23/03/1912
-Place reference
--Place
Swedish
Death
-Time
06/01/1999
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1930-1934, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd vid Byggnadsstyrelsen 1934-1936, hos Albin Stark 1936, hos Gunnar Asplund 1937-1938, hos Gustaf Clason (Thulehuset) 1938-1939.
Chef för Svensk Byggtjänst 1939-1941, Statens Byggnadslånebyrå 1941-1942, Chef för Byggstandardiseringen 1942-1944 (tillsammans med Erik Dahlberg), AB Bostadsforskning 1944-1977.

Andra uppdrag: Sakkunnig i 1942 års stadsplaneutredning.
Styrelsen för Byggstandardiseringen (vice ordförande) 1944-1984.
Sekreterare i Stockholms Byggnadsförening 1941-1944, ordförande 1944-1946.
Ledamot i kommittén för byggforskningens ordnande 1941.
Ledamot i Standardiseringskommissionens Tekniska Nämnd 1948-1994.
Ordförande i International Modular Group 1960-1973.
Ordförande i ISO Technical Committee 59/SC 1 Modular Coordination, Sveriges Internationella Byggkommitté, Statens Provningsråd 1975-1980.
Ledamot i Svenska delegationen till ECE/hbp Geneve 1973-1988, SPRI:s Byggexpertråd 1968-1974.
Expert FN för frågor om måttsanordning, FN-expert dito i Irland 1964.
Rådgivare för byggforskningens organisation Irland 1980.

Lärarverksamhet: Assistent vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.Resor: Internationella konferenser och/eller föredrag i de nordiska länderna, Tyskland, England, Irland, Frankrike, Holland, Belgien, Spanien, Italien, Grekland, Jugoslavien, Tjeckoslovakien, Ungern, Polen, Österrike, Sovjetunionen, USA, Canada och El Salvador.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
Stockholms Byggnadsförenings jubileumspris (tillsammans med Erik Dahlberg) 1953.

Egna skrifter: Tekniska anvisningar för bostadsbyggande med statligt stöd, 1942. Byggstandardiseringens Modulutredning (tillsammans med Erik Dahlberg), 1946. Ett stort antal artiklar i svensk och utländsk press, bl a ett flertal artiklar i Byggmästaren.

Swedish

Reference
Skriftliga svar på Arkitketurmuseets frågelista.
Svenska Teknologföreningen 1861-1936, sid 1508. Biografier, Stockholm 1937.
Vem är vem.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Who is who in Europe?
International who is who?
Dagens Nyheter 1999-01-09, dödsruna.
Swedish

Primus
1076

-Id
1076
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075843

-Id
011034075843
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish