Sparrman, Anders (1748 - 1820) [sv]

Sparrman, Anders (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Anders (Andreas) Sparrman, naturforskare, professor vid Collegium Medicum från 1790. Linnélärjungen S. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/03/2021 15:53:48
01/10/2022 04:43:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1989dd76-5d6c-4265-9dba-127a375fcaf7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sparrman, Anders
Swedish

First name
Anders
Swedish

Last name
Sparrman
Swedish

Title
naturforskare

-Title
naturforskare
Swedish
resenär

-Title
resenär
Swedish
Description
Anders (Andreas) Sparrman, naturforskare, professor vid Collegium Medicum från 1790. Linnélärjungen S.
Swedish

Wikipedia

Birth
1748

-Time
1748
Death
1820

-Time
1820
Biography

Anders (Andreas) Sparrman, naturforskare, professor vid Collegium Medicum från 1790. Linnélärjungen S. reste till Kina 1765-67 som skeppsläkare. Han reste till Sydafrika, Kaplandet och Godahoppsudden 1772. Åren 1772-75 deltog han som naturalhistoriker på James Cooks resor i Stilla havet och Södra ishavet och fortsatte därefter sina undersökningar i Kaplandet (Sydafrika). Efter hemkomsten med rika, främst zoologiska samlingar (nu i Naturhistoriska riksmuseet), var S. föreståndare för Vetenskapsakademiens naturaliekabinett 1777-98. Under 1780- och 90-talen vändes hans intresse alltmer mot slavfrågan, som upptagit honom alltsedan tiden i Kap. Han kunde 1787 under en resa till Västafrika med de likasinnade C.B. Wadström samt officeren och kemisten Carl-Axel Arrhenius (1757-1824) på plats studera slavhandeln. Källa: Nationalencyklopedin. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1000861

-Id
1000861
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462117
-Id
021037462117
-System
DigitaltMuseum