Marriage Place holder

Vielse (norwegian bokmål), Vigsel (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:42
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/vielse
Label
Marriage
English

Vielse
Norwegian bokmål

Vigsel
Norwegian nynorsk

Not used label
Borgarleg vielse
Norwegian nynorsk

Borgarleg vigsel
Norwegian nynorsk

Borgerlig vielse
Norwegian bokmål

Bryllaup
Norwegian nynorsk

Bryllup
Norwegian bokmål

Ektepakt
Norwegian bokmål

Ektepakt
Norwegian nynorsk

Ekteskap
Norwegian bokmål

Ekteskap
Norwegian nynorsk

Ekteskapsinngåelse
Norwegian bokmål

Ekteskapsinngåing
Norwegian nynorsk

Ekteskapssvilkår
Norwegian bokmål

Ekteskapssvilkår
Norwegian nynorsk

Folkeregister
Norwegian bokmål

Folkeregister
Norwegian nynorsk

Giftarmål
Norwegian nynorsk

Giftemål
Norwegian bokmål

Giftemål
Norwegian nynorsk

Kirkelig vielse
Norwegian bokmål

Partnarskap
Norwegian nynorsk

Partnarskapsregistrering
Norwegian nynorsk

Partnerskap
Norwegian bokmål

Partnerskapsinngåelse
Norwegian bokmål

Partnerskapsinngåing
Norwegian nynorsk

Partnerskapsregistrering
Norwegian bokmål

Særeie
Norwegian bokmål

Særeige
Norwegian nynorsk

Vigsel
Norwegian bokmål

Vigsle
Norwegian bokmål

Kyrkjeleg vigsel
Norwegian nynorsk

Vigsle
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Living together
English

     Marriage
English

Note
Kommunen har ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at man blir viet av ordfører, varaordfører eller en annen ansatt eller folkevalgt. Kirkelig vielse gjennomføres av Den norske kirke eller et annet trossamfunn
Norwegian bokmål

Kommunen har ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar i Noreg. Det betyr at ein blir vigt av ordførar, varaordførar eller ein annan tilsett eller folkevalt. Kyrkeleg vielse vert gjennomført av Den norske kyrkja eller eit anna trusamfunn
Norwegian nynorsk