Kumlien, Hjalmar (1837 - 1897) [sv]

Kumlien, Hjalmar (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
13/10/2022 16:43:32
23/09/2023 00:19:12
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/191ae5ac-ae74-49ca-b66a-c5ab5c1a2f25 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kumlien, Hjalmar
Swedish

First name
Hjalmar
Swedish

Last name
Kumlien
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
17/03/1837 , , Härlunda [sv]

-Time
17/03/1837
-Place reference
, , Härlunda [sv]
--Place (text)
Härlunda
Swedish
Death
12/10/1897 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
12/10/1897
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: CS 1856, Chalmersska Slöjdeskolan i Göteborg.
Tekniska byggnadsskolan i Holzmünden, Braunschweig, 1858-1860.

Verksamhet: Stationshusarkitekt hos Adolf Edelsvärd, chef för statsbanornas arkitektkontor 1860-1872.
Egen verksamhet i Stockholm 1872-1891 med brodern Axel Fritiof Kumlien.

Andra uppdrag: Medarbetare genom Lantbruksakademien till Löfvenskiölds planschverk Lantmannabyggnader etc.

Egna skrifter: Svenska herrgårdar och villor af svenska arkitekter, samlat och utgivet Stockholm 1894. Foliant, 66 planscher.

Verk ett urval:
Järnvägsbyggnader (hos Edelsvärd) bl a: Stationshus i Sparreholm och Vingåker, Södermanland 1862, medarbetare vid utformningen av Centralstation i Stockholm omkring 1870.
Beskowska skolan, Engelbrektsg 9-11, Stockholm, planer (fasader Isaeus & Sandahl, G Wickman) 1886-1887.
Münchenbryggeriet, Stockholm, fasader 1892-1894.
Drottningg 12, Stockholm 1892.
Tillsammans med Axel Kumlien: St Paulskyrkan, Mariatorget 10, Stockholm 1874-1876; Andreaskyrkan, Missionsförsamling, Högbergsgatan 31, Stockholm 1876; Livförsäkringsverket Nordstjernan, Drottninggatan 7-9, Stockholm 1874-1876; Nya Sällskapet, Västra Trädgårdsgatan 6, Stockholm 1884; Kungsgatan 54-56, Stockholm 1882; Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm 1887; Sturegatan 6-8, Stockholm 1882-1886; Engelbrektsgatan 19, Stockholm 1884; Hedvig Eleonora folkskola, Linnégatan 54, Stockholm 1883; Rosenlunds ålderdomshem, Skånegatan 1, Stockholm 1886; Villa Täcka Udden, Djurgården, Stockholm 1869-1870; Ett 20-tal villor i Villastaden norr om Humlegården, Stockholm bl a Rettigska huset, Villagatan 3, 1878, Karlavägen 29, 1878 och Engelbrektsgatan 10, 1883; Karlbergsgatan 29, Stockholm 1900; Stockholms stads sim- och badinrättning; Bostadshus, Odinslund, Uppsala 1874-1876; Tull och packhus i Malmö 1876; Läroverk i Malmö 1877; Bergslagsbanans stationshus i Göteborg 1881; Tingshus i Kristinehamn 1882; Skandinaviska Kredit AB, Västra Hamngatan 6 - Drottninggatan 10, Göteborg 1884 (se H8D 11:403); Skola, Östra Trädgårdsgatan 3-5, Nyköping 1891; Mikaelskyrkan, Uppsala, 1889–1891; Ränneslövs kyrka, Halland, 1870–1872. Äldre torn, Järnvägsstation i Kalmar 1874.
Bostäder, kv Bromsaren, Sankt Larsgatan 1, Linköping 1893.
Linköpings lasarett, 1895.
Ladugårdar, Bjärka Säby, 1874.
Hällestads kyrka, 1895.

Swedish

Reference
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 149.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 94.
Svenskt biografiskt lexikon.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Tarras Blom: Arkitekterna Kumlien och villastaden norr om Humlegården. Stockholms Universitet 1974.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Bengtsson, Rickard: Stora tullhuset i Malmö. uo, 1977.
Axel-Nilsson, Christian och Walukiewicz, Ulla: Nyköping. Kulturhistorisk byggnadsinventering. Nyköping, 1979.
Johansson, Markus: Stora Torp. Bebyggelsehistorisk uppgift 5-poängs vid Göteborgs univesitet, VT 2001.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1880 sid 27, Malmö Högre Elementarläroverk; ibid år 1885 sid 29, Ny folkskolebyggnad, Ladugårdslands församling.
Se även förteckning i Svenskt biografiskt lexikon.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Swedish

Primus
706

-Id
706
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076696

-Id
011034076696
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish