MAAREN [no]

MAAREN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:24:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/18f38954-6feb-4c8b-bd17-03162095f640 | RDF/XML | JSON-LD
Name
MAAREN
Norwegian bokmål

History

MAAREN poståpneri, i Vig prestegjeld, Sogn fogderi, under Bergen postdistrikt: Opprettelsesdatoen er ukjent.

Ved Kgl.res. 5.5.1836 ble det bestemt at det for Statskassens regning skulle opprettes en ukentlig bipost i ytre Sogn som settes i forbindelse med postruten mellom Christiania og Bergen og mellom Molde og Bergen. Likeledes skulle det ansettes 3 poståpnere. Ifølge posthistorien var disse stedene MAAREN, Ladevig og Leervig (nå: henholdsvis Lavik og Leirvik).

Fra 1849 til 1854 er navnet i portotabellene MAAREN I VIG I SOGN, fra 1855 igjen MAAREN.

Poståpneriet flyttet fra 1.10.1860 til ORTNEVIG på andre siden av fjorden og fikk samtidig dette navn. Sirk. 13. del II, 15.12.1860.

Navnet ble fra 1890 skrevet ORTNEVIK.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postdistrikt. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 15.1.1928 igjen under Bergen postdistrikt. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 tilbake til Lærdal postdistrikt. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.10.1955 lagt nder Høyanger postdistrikt. Sirk. 19, 19.9.1955.

Fra 1.10.1971 under Førde postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

5917 ORTNEVIK postkontor C, i Førde postområde, ble lagt ned fra 18.11.1991. Ny postadresse: ORTNEVIK, 5927 BJORDAL. Sirk. 35, 14.11.1991.

Ifølge "Norske filatelistika" kjennes først til bruk av 3-rings kassasjonsstempel nr 196.
Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble levert poststedet i 1859.

(5917)
Poståpnere/styrere:
En timeseddel 1835 er attestert av Gudvar, som antakelig er fornavnet til G. Daae (?).
Gjestgiver Magnus Fasting 1.10.1860.
Hans Fasting 1.1.1866.
Landh. Michael J. Fasting 27.12.1879.
Gårdbr. Christian Fasting trolig midlertidig fra 1885, tilsatt fra 29.6.1909 (f.1849).
Guri Mo (Andersson) 1.4.1922 (f.1885).
Ds.eksp. Harald Hovland 3.5.1950 (f.1909).
Vikarer fra Førde postkontor fra 1.1.1977.
Liv Ellinor Dyrdal tilsatt fra 1.8.1984 (f.1946).

Den årlige lønnen:

1836 1860 1897 1909 1917
Spd. 4 20
Kr 160 200 300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166449737

-Id
021166449737
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål