MANLIGHETEN (1785) [sv]

Other languages: MANLIGHETEN (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
29/03/2021 09:37:52
08/06/2024 02:00:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/18e39c85-90ec-4de8-8c52-e8c4a38a10c8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
MANLIGHETEN
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Tvådäckaren MANLIGHETEN var det nionde i en serie av tio linjeskepp byggda i Karlskrona 1782–85 efter typritningar av Fredrik Henrik af Chapman. Hon sjösattes 31 augusti 1785 och deltog i sjötågen 1789–1790, 1807–1809 samt 1812–14. Åren 1810–11 var hon blockskepp i Karlskrona. Fartyget slopades 1864.

Swedish

-Value
49,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
13,7
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
5,9
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
1925
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
-Measurement type
Swedish

-Value
62
-Unit
Swedish

-Specification
26 st. 36-pundare, 28 st. 24-pundare, 8 st. 6-pundare.
Swedish
-Measurement type
Swedish

-Value
570
-Unit
-Timespan
1785

--Earliest time
1785
-Time
31/08/1785
-Place reference
--Place
Decommissioned
1864
Slopad

-Time
1864
-Dating comment
Slopad
Swedish
Reference
Fartygsregister Sjöhistoriska museet
Swedish

Svensson, S. Arthur(red)(1943). Svenska flottans historia. Örlogsflottan i ord och bild från dess grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar Malmö: AB Allhems förlag, del II s. 347, 496, 506, 548 del III s. 54, 66, 69
Swedish

DigitaltMuseum
021176541643
-Id
021176541643
-System
DigitaltMuseum