BELLE AMIE (1915 SITR) [sv]

BELLE AMIE (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
03/12/2015 14:09:03
04/12/2021 01:11:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/188e81c6-c2e3-4d52-8bc3-c5aed940d064 | RDF/XML | JSON-LD
Name
BELLE AMIE
Swedish

Other name
CATHARINA [sv] -

-Name
CATHARINA
Swedish
HELGA [sv] -

-Name
HELGA
Swedish
KLEIN MARIA [sv] -

-Name
KLEIN MARIA
Swedish
PRINS AXEL [sv] -

-Name
PRINS AXEL
Swedish
WILHELMINA [sv] -

-Name
WILHELMINA
Swedish
Technical description
Byggnadssätt: Holländsk
Skrovmaterial: Stål
Tidigare riggtyp: Logger med fällbar pålmast.
Nuvarande riggtyp: Logger
Tidigare maskintyp: 50 hkr hjälpmaskin
Nuvarande maskintyp: Scania DS 11 280 Hkr
Förbyggnader rep: Flera maskinbyten, ombyggd för passagerarfart 1968.
Ursprunglig funktion: Fiskefartyg
Nuvarande funktion: Traditionsfartyg
Ursprunglig typ: Segelfartyg
Yrkesfart fr o m år: 1928
Yrkesfart t o m år: 1968
Swedish

Home port
Danderyd (Kommun) [sv], , 2004 2014
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.

-Place reference
Danderyd (Kommun) [sv], ,

--Place
-Timespan
2004 2014

--Earliest time
2004
--Latest time
2014
-Dating comment
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.
Swedish
Identification
-Identifier
-Number
7467
Signal letters
SITR
Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Code
SITR
History

Byggd för drivgarnsfiske på Nordsjön, fraktfartyg i Sverige samt en period för passagerarfart och skiftande uppdrag. Renoverad i omgångar under 1970-80 talet.

Namnbyten:
Wilhelmina -1917
Klein Maria -1928
Catharina Helga -1935
Prins Axel -1968

Swedish

Measurement
Lengde: 27,04 meter (m)

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
27,04
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
Bredde: 6,29 meter (m)

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
6,29
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
Djupgående [sv]: 2,8 meter (m)

-Measurement type
Swedish

-Value
2,8
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk
Tonnasje [no]: 83 bruttoton [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
83
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Antal master [sv]: 2

-Value
2
Launched
1915 Netherlands (Country), Vlaardingen [sv],

-Time
1915
-Place reference
Netherlands (Country), Vlaardingen [sv],
--Specified
Vlaardingen
Swedish
Reference
Segelfartygen lever sid 42 f.f.
Swedish

Skeppsregistret vid SMM
93

-Id
93
-System
Skeppsregistret vid SMM
DigitaltMuseum
021176009843
-Id
021176009843
-System
DigitaltMuseum