Dataset owner
Contact information
Gro Benedikte Pedersen: gro.pedersen@nasjonalmuseet.no [no]
Magnus Bognerud: magnus.bognerud@nasjonalmuseet.no [no]
Yvonne Brenden Hansen: yvonne.hansen@nasjonalmuseet.no [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 12:05:47
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/185fedbb-968b-4ea9-b82d-aa42d999c4a8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Torsson, Kristina
Swedish

First name
Kristina
Swedish

Last name
Torsson
Swedish

Alternative name
Thorsson, Kristina
Swedish

Birth
09/09/1940

-Time
09/09/1940
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Occupation
formgivare

-Occupation specification
formgivare
Swedish
Activity
Kunstner

-Type of activity (text)
Kunstner
Norwegian bokmål
Klesdesigner

-Type of activity (text)
Klesdesigner
Norwegian bokmål
Nationalmuseum (SE), Museum+
21199

-Id
21199
-System
Nationalmuseum (SE), Museum+
DigitaltMuseum
021036379253

-Id
021036379253
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
94FB4B19-6772-4BBA-966A-960EB6F54E45

-Id
94FB4B19-6772-4BBA-966A-960EB6F54E45
-System
Nasjonalmuseet ID
Editorial note
Aktuell post är flyttad hit från datasetet Konstnärslistan (Nationalmuseum) 2021-03-31 och uppdaterad med information från Nasjonalmuseet.
Swedish