Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/01/2017 22:05:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1846b195-af35-487f-b16c-04cbdf79a79d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ohlson, Einar
Swedish

First name
Einar
Swedish

Last name
Ohlson
Swedish

Birth
1918

-Time
1918
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Einar Ohlson är en svensk båtkonstruktör som arbetade ihop med sin bror Karl Erik Ohlson, Bröderna Ohlson på Orust. De var ett välkänt par inom fritidsbåtskonstruktion och byggande i mitten av 1900-talet. Einar Ohlson designade bland annat familjebåten Ohlson 8:8 och Ohlson 29:an. Bröderna byggde också flera av SS Frams lottbåtar och tog fram GKSS juniorbåt Spiggen. Lasse Thörn vann 1956 olympiskt guld med deras Rush V.

Swedish

Sibling of
Has constructed
Reference
100 år under segel: svensk segling 1905-2005 : Svenska seglarförbundet, Nautiska förlaget, Stockholm, 2004
Swedish

DigitaltMuseum
021035593959
-Id
021035593959
-System
DigitaltMuseum