Ulff, Friedrich Wilhelm (1857? - 1895?) [sv]

Ulff, Friedrich Wilhelm (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Friedrich Wilhelm Ulff, bror till Gustaf Ulff. Utbildade sig vid handelsinstitut i Antwerpen. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:48:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/181f7d83-b497-4dd9-b7aa-fb78eecedd3a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ulff, Friedrich Wilhelm
Swedish

First name
Friedrich Wilhelm
Swedish

Last name
Ulff
Swedish

Alternative name
Ulff, Frédéric, Ulff, Fredrik Vilhelm
Swedish

Title
distriktschef

-Title
distriktschef
Swedish
Description
Friedrich Wilhelm Ulff, bror till Gustaf Ulff. Utbildade sig vid handelsinstitut i Antwerpen.
Swedish

Birth
1857?

-Time
1857?
Death
1895?

-Time
1895?
Biography

Friedrich Wilhelm Ulff, bror till Gustaf Ulff. Utbildade sig vid handelsinstitut i Antwerpen. Lämnade Europa 7 januari 1885 för Kongostaten (Pagels 1887). Distriktschef i Belgiska Kongo, Först som "agent commercial" i Manyanga och i Vivi. Sedermera chef d´administration des produits de Congo. Död i Kongo på inspektionsresa, i malaria 1895 (enl. meddelande av kommendör C. E. Ulff). Det finns en Friedrich Wilhelm Ulff som var född 1857 men som sades vara död 1896 i Sverige. Samma person? Son till Carl Reinhold Ulff och Eva Gustava Clason. Bror till Louise Ulff; Carl Edvard Ulff; Emilia Ulff och Gustaf Ulff. (www.geni.com, läst 2017-05-29)

Swedish

Activity
, , Kongo-Kinshasa [sv]

-Place reference
, , Kongo-Kinshasa [sv]
--Place (text)
Kongo-Kinshasa
Swedish
Syskon [sv]
Ulff, Carl Edward, Ulff, Gustaf

-Heading
Syskon
Swedish

-Text
Ulff, Carl Edward, Ulff, Gustaf
Swedish
Reference
Pagels, Georg (red.) (1887). Anteckningar af och om svenska Kongofarare: föredrag och uppsatser. Stockholm: Norstedt
Swedish

Carlotta-SMVK
1249886

-Id
1249886
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462248
-Id
021037462248
-System
DigitaltMuseum