Bergqvist, John (1874 - 1953) [sv]

Bergqvist, John (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/06/2020 07:44:45
25/06/2022 02:23:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1813b5af-0087-4e1f-9a8c-38d3014b88ea | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bergqvist, John
Swedish

First name
John
Swedish

Last name
Bergqvist
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
10/10/1874 , , Ludgo församling, Nyköpings kommun, Ludgo kommun, Södermanlands län [sv]

-Time
10/10/1874
-Place reference
, , Ludgo församling, Nyköpings kommun, Ludgo kommun, Södermanlands län [sv]
--Place (text)
Ludgo församling, Nyköpings kommun, Ludgo kommun, Södermanlands län
Swedish
Death
27/01/1953 , , Enskede, Stockholms kommun, Stockholms kommun, Stockholms län [sv]

-Time
27/01/1953
-Place reference
, , Enskede, Stockholms kommun, Stockholms kommun, Stockholms län [sv]
--Place (text)
Enskede, Stockholms kommun, Stockholms kommun, Stockholms län
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

John Bergqvist etablerade sig som fotograf i Linköping från april 1901. Han inflyttade med sin familj från Filipstad där han drivit egen fotorörelse sedan 1896. I Linköping övertog han den i staden så välkände fotografen Peter Johansson Berghs ateljé på Borgmästaregatan 3. Ateljén hade emellertid före Bergqvists ankomst en kort tid drivits av gotländskan Anna Sofia Nilsson (1864-1951).

Bergqvist nådde fort framgång i sin yrkesutövning och startade filialer i både hemstaden Filipstad och i Malmslätt strax utanför Linköping. Vid sidan av fotograferingen var han även en pionjär inom filmen. Redan 1905 startade han Linköpings första biograf, Elektra, och började producera film för den egna salongen och för andra biografägare. Han förvärvade rättigheterna till färgfilmssystemet Kinemacolor och hade sverigepremier för färgfilm i sin biograf i Linköping under stor uppståndelse.

År 1907 utvidgade han sin rörelse med ett filmlaboratorium i det nyuppförda Centralpalatset invid Stora torget. Lokalen kom även att fungera som fotoateljé. Bergqvist fortsatte under några år att arbeta parallellt med foto och film. År 1915 valde han dock sida och flyttade till Stockholm för en fortsatt karriär inom filmen. Ateljén på Borgmästaregatan 3 kom närmast att övertas av Karl Larsson (1873-1947), medan atelje´n i Centralpalatset kom att drivas av John Bergqvists assistent från filipstadstiden, Josef Röding (1877-1947).

Innehavare av Firma John Bergqvist. Etablerad i Filipstad 1896, i Linköping 1901. Filial: Malmslätt.

Swedish

Occupation
Photographer , , Östergötlands län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Östergötlands län
Swedish
Photographer , , Filial, Malmslätt, Linköpings kommun [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Filial, Malmslätt, Linköpings kommun [sv]
--Place (text)
Filial, Malmslätt, Linköpings kommun
Swedish
Photographer , , Värmlands län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Värmlands län [sv]
--Place (text)
Värmlands län
Swedish
Photographer 1896 1906 , , Filipstads kommun [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
1896 1906

--Earliest time
1896
--Latest time
1906
-Place reference
, , Filipstads kommun [sv]
--Place (text)
Filipstads kommun
Swedish
Photographer 1901 , , Linköpings kommun [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
1901

--Earliest time
1901
-Place reference
, , Linköpings kommun [sv]
--Place (text)
Linköpings kommun
Swedish
Photographer 1901 1911 , , Borgmästaregatan 3, Linköpings stad [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
1901 1911

--Earliest time
1901
--Latest time
1911
-Place reference
, , Borgmästaregatan 3, Linköpings stad [sv]
--Place (text)
Borgmästaregatan 3, Linköpings stad
Swedish
Photographer 1907 1915 , , Stora torget 2, Linköpings stad [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
1907 1915

--Earliest time
1907
--Latest time
1915
-Place reference
, , Stora torget 2, Linköpings stad [sv]
--Place (text)
Stora torget 2, Linköpings stad
Swedish
Has works/objects at
Enskilda arkiv (1901 - 1915)
Museets samling av John Bergqvists fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
http://www.ostergotlandsmuseum.se

-Organization/collection
-Set
Enskilda arkiv (1901 - 1915)
Museets samling av John Bergqvists fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
http://www.ostergotlandsmuseum.se
--Description
Enskilda arkiv (1901 - 1915)
Museets samling av John Bergqvists fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
Swedish

Reference
Kyrkoarkiv över Linköpings stad / Östgöta Correspondenten
Swedish

Tryckt litteratur: Värmländsk kultur, 2008/3-4, Sveriges befolkning 1900. (Huvudkälla)
Swedish

Tryckt litteratur: Värmländsk kultur, 2008/3-4. Medlemsförteckning för svenska fotografernas förbund 1901.

Filipstad Kyrkogatan 6 daterade foton från 1899, 1900, foton från omkr. 1890, 1910
Linköping utan angiven adress daterade foton från 1903,1910, Borgmästaregatan 3 daterade foton från 1903,1905, Stora Torget (Centralpalatset) daterade foton från 1906, 1911
Linköping & Filipstad daterade foton från 1903, 1905, foto från omkr. 1920
Malmslätt daterade foton från 1903, 1905.
Swedish

-Text
Förteckning öfver Sveriges Fotografer. (Publikation)
Swedish
NFR
4854

-Id
4854
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035591698

-Id
021035591698
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Fotografen finns representerad i Kungl. Bibliotekets porträttfotografregister.
Swedish

Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish