von Schmalensee, Artur (1900 - 1972) [sv]

Other languages: von Schmalensee, Artur (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
13/10/2022 16:43:54
24/02/2024 00:26:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/17cb061b-cf81-4516-ab64-053cf83d29a1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
von Schmalensee, Artur
Swedish

First name
Artur
Swedish

Last name
von Schmalensee
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
18/11/1900 Karlskoga (Stad) [sv], , ,

-Time
18/11/1900
-Place reference
--Place
-Time
16/01/1972
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: Studentexamen i Örebro 1919.
KTH 1919-1923, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1927-1929, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Sigurd Lewerentz, Gunnar Asplund, Sven Markelius, Gunnar Wetterling samt hos Schulze & Weaver i New York.
Arkitekt hos Kooperativa förbundet från 1926.
Egen verksamhet från 1937.

Andra uppdrag: Medarbetare i Blandaren 1921.

Lärarverksamhet: Assistent i arkitektur vid KTH 1931-1932, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Speciallärare i frihandsteckning och modellering vid KTH från 1939.

Tävlingar: Villatävling utlyst av tidskriften Hem i Sverige 1944, motto Akvileja, 3:e pris.
Stadshus i Kiruna 1958, motto Igloo, delat 1:a pris.Resor: Statens resestipendiat till USA, Sovjetunionen, Italien, Tyskland och Frankrike 1929-1931.

Medlemskap: STF från 1927, Svenska Teknologföreningen.
SA, Svenska Arkitektföreningen, ledamot av styrelsen och klubbmästare för avd A 1931.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Byggmästaren 1943:5, Sommarbostad, Djupudden; ibid år 1945:8, Bostäder för AB Konservfabriken Findus, Bjuv, Skåne; ibid år 1949:1, Villa i Saltsjöbaden; ibid år 1951:26, Kanslihusannexet 1945-1950; ibid år 1963:11, Kiruna stadshus.

Verk ett urval:
Arbeten för KF, bl a: Havrekvarn, Kvarnholmen 1928; Bostadshus, Kvarnholmen 1934; Lumafabriken, Lumavägen 6, Hammarby, Stockholm 1928-1930 och Varuhuset PUB, delen Drottninggatan 72, Stockholm 1933-1940.
Egen verksamhet, bl a: Kanslihusannexet, Gamla stan, Stockholm 1945-1950; Studentbostäder i Uppsala; Bostadsområde för Findus, Bjuv, Skåne 1945; Villa i Saltsjöbaden 1949; Sommarbostad, Djupudden 1943; Solliden, Skansen, Stockholm 1951 (med A Langendal); Produktionsbyggnader för AB Chokladfabriken Marabou, kv Eken, Sundbyberg och senare även i Upplands-Väsby; Militärhem, Karlskrona 1953; Stadshus i Kiruna 1958-1962. Kasper Salinpriset 1964; Kommunförbundets hus, kv Saturnus, Södergatan - Hornsgatan, Stockholm 1960 och 1961.
Restaureringar, bla: Klara kyrka, Stockholm 1965, tillsammans med John Sjöström; Jakobs kyrka, Stockholm; Johannes kyrka, Stockholm och Ryningska palatset, Stora Nygatan 2, Stockholm 1940-talet.
Kv Arkitekten 7 A, Gråbrödragatan 7, 1960. *

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1153.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Stockholms stads byggnadskontor (utgivare): Malmarna, del 1 och 2. Stockholm, 1969.
John Sjöström, Arkitekten Artur von Schmalensee. Särtryck ur Sankt Eriks årsbok 1974; Råberg, Per Göran: Funktionalistiskt genombrott. En analys av den svenska funktionalismens program 1925 - 1931. Stockholm, (1970) 1972.
Brummer, Hans Henrik: Kiruna - staden som konstverk. Katalog Prins Eugens Waldemarsudde nr 23. Stockholm, 1993.
Sörstedt, Claes: Artur von Schmalensee. C-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, HT 1999.
Lagerås, Lars: Solnas 1950-talsbebyggelse. Kulturminnesvården och Stadsarkitektkontoret, Solna stad, 2001.
Arkitektur 2000:4, monografinummer.
Dagens Nyheter 1972-01-18, dödsruna av Nils Tesch.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Samling i Arkitekturmuseets arkiv.
Lambert, Lars, red: Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala. Från domkyrkan till Ångströmslaboratoriet. Uppsala 2002.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Swedish

Primus
169

-Id
169
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077495

-Id
011034077495
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish