Skjul för galjonsbilder (375) [sv]

Skjul för galjonsbilder (375) (swedish)

Karlskrona - Byggnader (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
En öppen pelarhall med stävornament från pansarbåtar. [sv]
Dataset owner
Last changed
22/11/2018 16:09:20
22/01/2022 09:52:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/17b8d916-c1ce-41ae-8249-21f4c8383233 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Skjul för galjonsbilder (375)
Swedish

Other name
375 [sv] -

-Name
375
Swedish

-Source
Karlskronavarvets byggnadsregister
Swedish
Description
En öppen pelarhall med stävornament från pansarbåtar.
Swedish

History

Under 1800-talet började galjonsornament tas tillvara när skeppen utrangerades. I galjonslunden stod tidigare Johan Törnströms tillverkade galjonsornament från senare delen av 1700-talet, men dessa flyttades efter en renovering under 1940-talet till dåvarande Marinmuseum. De nuvarande galjonsornamenten är senare och enklare. I denna nedre pelarhall finns akterstävsornamentet till pansarbåten Thule som sjösattes 1893, förstävsornamentet till förstävsornamentet till pansarbåten Oden som sjösattes 1896, akterstävsornamentet till pansarskeppet Sverige som sjösattes 1915, förstävsornamentet till pansarbåten Oscar II som sjösattes 1905 och namnskylten till pansarbåten Svea som sjösattes 1885.

Swedish

Located at
Lindholmen (ö (T.ISL)) [sv], ,

-Place
Geodata
56.15319, 15.58162, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.15319
-Longitude (Easting)
15.58162
Is part of
Swedish

Reference
Swahn, Bo & Bergström, Sven-Olof, Örlogsvarvet i Karlskrona, Skrivstugan (Karlskrona, 1994), s. 30.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Galjonslunden. Hämtad 2018-11-09.
Swedish