Oppi, Eberhard B. [no]

Oppi, Eberhard B. (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:09
17/10/2020 03:38:38
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/178bedc4-5b02-4366-b451-ad464dc54fc3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Oppi, Eberhard B.
Norwegian bokmål

First name
Eberhard B.
Norwegian bokmål

Last name
Oppi
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Eberh. B Oppi Kunstforlag i Oslo, eller Oppi kunstforlag produserte fleire kortseriar med motiv frå Rogaland", ref fig 177 i Lisabet Risas bok "Fotografihistoria sett frå Rogaland" s.198

Deler av Oppi sitt arkiv ble innlemmet i "Fotoarkivet etter postkortforlaget Mittet & Co", som senere er overtatt av Nasjonalbiblioteket.

Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3610

-Id
3610
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008101

-Id
021036008101
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål