Oppi, Eberhard B. [no]

Oppi, Eberhard B. (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:09
30/09/2023 01:44:05
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/178bedc4-5b02-4366-b451-ad464dc54fc3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Oppi, Eberhard B.
Norwegian bokmål

First name
Eberhard B.
Norwegian bokmål

Last name
Oppi
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Eberh. B Oppi Kunstforlag i Oslo, eller Oppi kunstforlag produserte fleire kortseriar med motiv frå Rogaland", ref fig 177 i Lisabet Risas bok "Fotografihistoria sett frå Rogaland" s.198

Deler av Oppi sitt arkiv ble innlemmet i "Fotoarkivet etter postkortforlaget Mittet & Co", som senere er overtatt av Nasjonalbiblioteket.

Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3610

-Id
3610
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008101

-Id
021036008101
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål