Published
Status

URI
http://kulturnav.org/17448110-9545-4f4c-93e9-b547075a954e | RDF/XML | JSON-LD
Label
FASIT
Norwegian bokmål

Definition
standardisert registrerings- og rapporteringssystem (med egen kravspesifikasjon) for feil og avbrudd i kraftsystemet
MERKNAD: FASIT omfatter en felles terminologi, strukturering og klassifisering av data, felles opptellingsregler m.m.
Norwegian bokmål

Broader concept
     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English
                    Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet [no]
English
                         (Begrep fra Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet) [no]
English

Web reference
Norwegian bokmål