Fløistad, Ivar Mauritz (1905 - 1985) [no]

Fløistad, Ivar Mauritz (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:59
02/07/2022 01:45:43
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/173f9742-fd4f-4b4c-938f-7bd0e068403f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Fløistad, Ivar Mauritz
Norwegian bokmål

First name
Ivar Mauritz
Norwegian bokmål

Last name
Fløistad
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1905

-Time
1905
Death
1985

-Time
1985
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 06.04.1905 - død 1985
Født i Grimstad. Sønn av Harry F. og Marie Myhrslo, ugift. Begynte sin fotografkarriere hos tanten, Martha Myhrslo i 1946. Trondheim Fotograffagskole 1951/52, diverse kurs, sv.pr. 1954. Overtok i 1970 det fotograffirmaet som Martha Myhrslo i 1916 hadde overtatt etter Theresie Frivold og Hanken Iversen, som hadde startet det i 1911. Meget interessert i restaurering av gamle bilder og lokalhistorie. Har platearkiv helt fra 1860-årene, særlig fra maritimt miljø. Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum har fått samlingen etter Ivar Fløistad som gave fra hans arvinger. Gjenstandene i samlingen (atelier- og mørkeromsutstyr, fotoapparater, venteværelse(interør)) er utstilt i "Matroshuset" i Grimstad.

Virkested:
1946-1987: Grimstad

Norwegian bokmål

Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Hvoslef, Kjell Lund: Sørlandets fag-fotografer og Sørlandske fotograflaug, 1988
Grimstad Adressetidende 20.09.1986, 13.11.1986 og 09.12.1989
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
667

-Id
667
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005896

-Id
021036005896
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål