Berg, Albert (1832 - 1916) [sv]

Berg, Albert (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:54
08/08/2020 00:20:40
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1716b58a-b8d6-41d5-af8a-0ca700ef0b5f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Berg, Albert
Swedish

First name
Albert
Swedish

Last name
Berg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
19/09/1832
-Place reference
--Place
Death
-Time
20/01/1916
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Elev vid l´Epées institut för dövstumma i Paris 1841 och vid Manilla i Stockholm 1841-1848.
FrKA 1851-1853, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Kadett på linjeskeppet Karl XIII, expeditioner i Nordsjön och Östersjön.
Studier för Anselm Achenbach i Düsseldorf i Tyskland, 1853, och för Ary Scheffer i Frankrike.

Verksamhet: Marin- och landskapsmålare.Resor: Europa 1855-1865 (till lands och till sjöss).

Medlemskap: Agré FrKA 1860, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Deltog i stiftandet av Dövstumsföreningen 1867.
Svenska konstnärernas förening 1890.

Verk ett urval:
Representerad bl a i Nationalmuseum, i Göteborgs museum, i Vänersborgs museum och i länsresidenset i Karlskrona.
Flera utställningar i Sverige, den första 1865 och den sista 1897.

Swedish

Reference
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Nordisk familjebok.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
1321

-Id
1321
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075808

-Id
011034075808
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish