Mjöberg, Eric Georg (1882 - 1938) [sv]

Mjöberg, Eric Georg (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Eric Georg Mjöberg född 6 augusti 1882 i Ås, Halland, död 8 juli 1938 i Adolf Fredriks församling i Stockholm, begravd i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm, var bland annat filosofie doktor i zoologi, forskningsresande och etnograf samt författare. Han företog forskningsexpeditioner till Australien under 1910-talet under vilka han plundrade aboriginska gravplatser och tog skelett tillbaka hem till Sverige i forskningssyfte. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/01/2018 07:47:28
25/03/2023 04:09:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/170a477c-ba10-4661-ac9f-00b73d99047f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Mjöberg, Eric Georg
Swedish

First name
Eric Georg
Swedish

Last name
Mjöberg
Swedish

Alternative name
Erik Mjöberg
Swedish

Title
fil. dr.

-Title
fil. dr.
Swedish
Description
Eric Georg Mjöberg född 6 augusti 1882 i Ås, Halland, död 8 juli 1938 i Adolf Fredriks församling i Stockholm, begravd i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm, var bland annat filosofie doktor i zoologi, forskningsresande och etnograf samt författare. Han företog forskningsexpeditioner till Australien under 1910-talet under vilka han plundrade aboriginska gravplatser och tog skelett tillbaka hem till Sverige i forskningssyfte.
Swedish

Wikipedia

Birth
1882

-Time
1882
Death
1938

-Time
1938
Biography

Eric Georg Mjöberg född 6 augusti 1882 i Ås, Halland, död 8 juli 1938 i Adolf Fredriks församling i Stockholm, begravd i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm, var bland annat filosofie doktor i zoologi, forskningsresande och etnograf samt författare. Han företog forskningsexpeditioner till Australien under 1910-talet under vilka han plundrade aboriginska gravplatser och tog skelett tillbaka hem till Sverige i forskningssyfte. Efter att ha orsakat kontrovers, fördes skeletten tillbaka till Australien 2004. Mjöberg företog också expeditioner till Sumatra och Borneo. Biografi Mjöberg var 1909-1913 först gift med Ingeborg Esther Hellichius (1883-1962), därefter från 1918 med Anna Valborg Dagny Aagaard-Gieseke (1886-1977). En son, Curt, föddes redan 1905 men drunknade tragiskt strax efter Erics hemkomst från Australien (Lotte Mjöberg 2006). Mjöberg avlade licentiatexamen vid Stockholms högskola 1908 och disputerade för filosofie doktorsgrad i zoologi vid Lunds universitet 1912. Mjöberg var assistent vid riksmuseets entomologiska avdelning mellan 1903 och 1910, sekreterare vid Stockholms naturvetenskapliga förening, forskningsresande, etnograf, författare, vicekonsul, R N O, R N S:t O O. Växten Vaccinium mjoebergii J.J.Sm. har uppkallats efter honom. Mjöberg ledde den första svenska vetenskapliga expeditionen till Australien 1910-1911 till bergsområdet Kimberley i nordvästra Australien, under vilken han, ensam och till viss del med assistans av expeditionsmedlemmarna, tog hem ett antal aboriginska skelett. Efter att skelettens historia åter kommit i dagen ca 90 år senare lämnades skeletten tillbaka 2004 av Etnografiska museet till aboriginska företrädare. Mjöberg ledde en andra expedition till Australien till Queensland, New South Wales och Victoria 1912-1913. Mjöberg var också verksam i Indonesien och arbetade för Deli Experimental Station i Medan på Sumatra 1919-1922 där han också var svensk vicekonsul. Han var vidare kurator på Sarawak Museum på Borneo 1922-1924. (Wikipedia, 2015-08-27) M:s zoologiska skrifter behandlade mest insekter. Resorna gav stoff till flera populära reseskildringar, bl.a. Bland stenåldersmänniskor i Queenslands vildmarker (1918) och Borneo, huvudjägarnas land (1927). Kusin till Josua M. Källa Nationalencyklopedin. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1021277

-Id
1021277
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461785
-Id
021037461785
-System
DigitaltMuseum