Den andra Dicksonska expeditionen till Grönland (1883) [sv]

Other languages: Den andra Dicksonska expeditionen till Grönland (swedish)

Expeditions and explorations (The National Museums of World Culture)

Description
Den andra Dicksonska expeditionen till Grönland med Adolf Nordenskiöld, finansierad av Oscar Dickson. Axel Hamberg deltog i Grönlandsexpeditionen med ansvar för undersökningar i fysisk och kemisk oceanografi samt paleontologi. [sv]
Event type
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
25/01/2018 11:06:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/16d989c1-ea9b-4a93-b1c4-5e41ab1f9e8c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Den andra Dicksonska expeditionen till Grönland
Swedish

Description
Den andra Dicksonska expeditionen till Grönland med Adolf Nordenskiöld, finansierad av Oscar Dickson. Axel Hamberg deltog i Grönlandsexpeditionen med ansvar för undersökningar i fysisk och kemisk oceanografi samt paleontologi.
Swedish

Timespan
1883 -

-Earliest time
1883
Event type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Text

Den andra Dicksonska expeditionen till Grönland med Adolf Nordenskiöld, finansierad av Oscar Dickson. Axel Hamberg deltog i Grönlandsexpeditionen med ansvar för undersökningar i fysisk och kemisk oceanografi samt paleontologi. Resultatet av Hambergs undersökningar presenterades i årsskriften Ymer 1884. Otto Kjellström deltog som fotograf. Andra deltagare var Alfred Gabriel Nathorst, Hans Hendrik (?), René Brandt (?), Lars Möller från Nuuk. (Uppsala universitet bildsök)
Resan gick till Grönlands inland, där Nordenskiöld hoppades finna isfri mark hinsides inlandsisen. (Wikipedia, 2016 i Nordenskiöld-artikel)

Swedish

Happened at
, , Grönland [sv]

-Place (text)
Grönland
Swedish
Carlotta-SMVK
3532841

-Id
3532841
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021217431347
-Id
021217431347
-System
DigitaltMuseum