Thrane, Marcus Møller (1817 - 1890) [no]

Thrane, Marcus Møller (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:01
13/08/2022 01:50:39
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/15f7fc79-2f2c-4280-ad5a-59e1dc1dc527 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Thrane, Marcus Møller
Norwegian bokmål

First name
Marcus Møller
Norwegian bokmål

Last name
Thrane
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1817

-Time
1817
Death
1890

-Time
1890
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Christiania 14.10.1817, død i Wisconsin, U.S.A 30.04.1890. Sønn av riksbankdirektør David T. og Helene Sophie Bull. Gift 11.8.1841 med Marie Josephine Buch (5.4.1820-30.9.1862), datter av Johann Herman Krefting B. og Johanne Frideriche Falster. Pressemann, skolemann og fotograf, mest kjent for sin politiske virksomhet. Begynte som fotograf da han kom ut fra fengselet i 1858, reiste meget rundt. Var først i Christiansand, hvor han oppholdt seg til 1859, deretter i Fredrikshald og Arendal. Kunngjorde at han tok imot kunder i sitt fotografiske atelier i hagen på hotell Germania i Kragerø i september/oktober 1860. Frem mot jul 1860 annonserte T. at han fotograferte portretter på Hammers Hotel på Lillehammer. I 1862 var han bl.a. i Ålesund og Volda, hvor han var den første fotografen. I 1863 var han bl.a. i Grimstad (med provisorisk atelier hos Wingaard) og i Trondhjem. Han ernærte seg sannsynligvis som fotograf, mer eller mindre omreisende, til han utvandret til U.S.A. ved juletider 1863. Fotograferte portretter i "Amtsygehusets Gaard" i Stavanger i april 1863. I USA fikk han jobb i et større fotografisk etablissement, hvor de i amerikansk stil tok fra 500 til 2000 portretter pr. dag. Dette var i New York, hvor han og familien imidlertid ikke trivdes, og de dro etter et par år mot vest, til Chicago, hvor han traff flere av sine gamle venner fra stridsårene i Norge. Med hjelp av disse startet han en norsk ukeavis som han ble redaktør av. Senere utga han et filosofisk/religiøst månedsblad. Noen av hans negativer fra Volda 1862 er oppbevart hos "Foto Kornberg". Ifølge Birger Nesholen, Gruetunet, finnes det 3 plater fra før 1862 etter ham på gården Borg i Hof.

Virkested:
1858-1863: Oslo
1860 ca-0000: Arendal
1860 ca-0000: Halden
1860-0000: Kragerø
1860-0000: Lillehammer
1862-0000: Volda, 1519
1862-0000: Ålesund, 1501
1863: Grimstad
1863: Stavanger; Bergelandsgaten 8
1863: Trondheim
1858-1859: Kristiansand

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Hvoslef, Kjell Lund : Sørlandets fag-fotografer og Sørlandske fotograflaug, 1988
Sunnmørsposten 20.04.1978 og 23.11.1991
Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992
Sunnmørsposten 06.11.1982
Hosar, Kristian: ""Kvinne-fotografene"", Fåberg og Lillehammer, utg. Fåberg historielag, 1988
Westhrin, Tore: Tidlige fotografer i Kragerø, Kragerø og Skåtøy historielag, årsskrift 1982. Også trykt i Norsk fotohistorisk årbok, 1983/84
Erlandsen, Roger: Kven fotograferte dei første Volda-prospekta?, Voldaminne, utg. Volda sogelag, 1985
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2847

-Id
2847
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009029

-Id
021036009029
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål