Vistad (Forlatt sted) [no]

Vistad (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/15ac5a37-08df-4a33-ae37-010c5fa97fc8 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Vistad
Norwegian bokmål

Alternative name
Vistad
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
58.89756, 9.11771, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.89756
-Longitude (Easting)
9.11771
Is Part Of
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
1254135

-Id
1254135
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål