Cedercrantz, Otto Conrad Valdemar (1854 - 1932) [sv]

Cedercrantz, Otto Conrad Valdemar (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Kammarherre. Överdommare (Chief justice)på Samoa 1890 - 93. Hovrättsråd 1899. Landshövding på Gotland 1901. Landshövding i Kalmar län 1903 - 1917. Han var bl a av N.F:s råd utsedd president i en ungersk-rumänsk skiljedomstol från 1924. Under åren 1904 - 1918 var C. repr. för högerpartiet led. av Första Kammaren. /US [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/02/2019 11:05:40
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/156aa85e-b5ca-4640-9661-15aafd33b72f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Cedercrantz, Otto Conrad Valdemar
Swedish

First name
Conrad
Swedish

Middle name
Otto Valdemar
Swedish

Last name
Cedercrantz
Swedish

Alternative name
Cederkrants, Conrad
Swedish

Cederkrantz, Konrad
Swedish

Description
Kammarherre. Överdommare (Chief justice)på Samoa 1890 - 93. Hovrättsråd 1899. Landshövding på Gotland 1901. Landshövding i Kalmar län 1903 - 1917. Han var bl a av N.F:s råd utsedd president i en ungersk-rumänsk skiljedomstol från 1924. Under åren 1904 - 1918 var C. repr. för högerpartiet led. av Första Kammaren. /US
Swedish

Birth
1854

-Time
1854
Death
1932

-Time
1932
Biography

Otto Conrad Waldemar Cedercrantz, född 22 oktober 1854 på Kulltorp i Tuna socken i Småland, död 25 augusti 1932 i Stuttgart i Tyskland, var en svensk riksdagsman, kammarherre och landshövding. Överdomare (Chief justice) på Samoa 1890 - 93. Hovrättsråd 1899. Landshövding på Gotland 1901. Landshövding i Kalmar län 1903 - 1917. Han var bl a av N.F:s råd utsedd president i en ungersk-rumänsk skiljedomstol från 1924. Under åren 1904 - 1918 var C. repr. för högerpartiet led. av Första Kammaren.
Far till Bror Cedercrantz.

Swedish

Carlotta-SMVK
1176589

-Id
1176589
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461078
-Id
021037461078
-System
DigitaltMuseum