Bergentz, Lennart (1926 - 2005) [sv]

Bergentz, Lennart (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/08/2015 11:34:17
30/05/2020 00:18:44
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1538bb3a-d7f2-4f48-a6b7-ec78374e363f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bergentz, Lennart
Swedish

First name
Lennart
Swedish

Last name
Bergentz
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
07/09/1926
-Place reference
--Place
Swedish
Death
2005

-Time
2005
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Arkitektexamen på Chalmers Tekniska Högskola 1950.

Verksamhet: Anställd hos professor Melchior Wernstedt.
Anställd på Stadsplanekontoret i Göteborg.
Anställd hos konsultbyrån LBF i Linköping.
Anställd som planchef på Stadsplanekontoret i Norrköping.
Stadsarkitekt i Norrköping.

Lärarverksamhet: Speciallärare vid Chalmers.

Medlemskap: Norrköpings rotaryklubb.
Publicistklubben.
SHT.
Chaine des Rotisseurs.
Hedersledamot i Konstmuseets vänner.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Artiklar i fackpress.
Två böcker om byggandet i Norrköping.
Deckarnoveller under Lars Leonard.

Swedish

Reference
Swedish

Primus
1589

-Id
1589
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075813

-Id
011034075813
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish