Åseral (Kommune) [no]

Other languages: Åseral (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/153433d0-b6b5-4e9f-95cb-7d36423f524c | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Åseral
Norwegian bokmål

Code
4224
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
58.6173, 7.41118, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.6173
-Longitude (Easting)
7.41118
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
1026

-Id
1026
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 1026 til 4224 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål