Knudsen, Tjærand (1848 - ) [no]

Other languages: Knudsen, Tjærand (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:55:51
08/06/2024 05:03:39
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/1524b34b-b379-4ca0-8bbf-75f0b6f2d59f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Knudsen, Tjærand
Norwegian bokmål

First name
Tjærand
Norwegian bokmål

Last name
Knudsen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1848

-Time
1848
Death
 

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 23.03.1848
Født på gården Høyland i Nærbø, Hå kommune, på Jæren. Het egentlig Tjærand Nærland. Overtok i 1868 Thykiers atelier sammen med Ludvig Foss. De kalte seg H. P. Thykiers Eftf. Etter Foss død i 1873 bygde han nytt atelier i familiens hus Bergelandsgaten. Brukte snart sitt eget navn som firmamerke forkortet til T. Knudsen. Meget søkt av jærbuer i 1870-årene. Broren Karsten Nærland var en tid medhjelper. I 1881 flyttet han til sitt tidligere atelier i Kirkegaten, men virksomheten ble avviklet ca. 1884.

Virkesteder:
1873 ca-1881: Stavanger; Bergelandsgaten 33
1881-1884 ca: Stavanger; Kirkegaten 3
1868-1873 ca: Stavanger; Kirkegaten 3

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2010)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1298

-Id
1298
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007110

-Id
021036007110
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål