1940 ØVRE HØLAND (Poståpneri) [no]

1940 ØVRE HØLAND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1516cd98-7f3b-4bce-a50b-a31fa4e61799 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1940 ØVRE HØLAND
Norwegian bokmål

Alternative name
ØVRE HØLAND
Norwegian bokmål

Establishment
12/10/1878 Aurskog-Høland (Historisk kommune) [no], ,

-Time
12/10/1878
-Place reference
Aurskog-Høland (Historisk kommune) [no], ,
--Place
Termination
?

-Time
?
Code
1940
Type
Norwegian bokmål

History

ØVRE HØLAND poståpneri, i Høland prestegjeld, Nedre Romerige fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 12.10.1878, med virksomhet fra 1.11.1879. Sirk. 30, 9.11.1878.

Navnet ble fra 1.7.1898 endret til BJØRKELANGEN. Sirk. 21, 30.6.1898.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Lillestrøm postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.6.1974 status av postkontor B, Sirk. 19, 19.6.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 1940 BJØRKELANGEN tildelt postnr 1941.

Poståpneriet fikk ifølge "Norske Filatelistika" datostempel først i 1889 av 2-rings vanlig type.

(1940)
Poståpnere/postmestere:
Gårdbr. Olai Olsen Blixrud 1.1.1879.
Gårdbr. Amalie Hansen Blixrud 1.2.1879.
H. Daglum 19.9.1893.
Stasj.mester Svendsen 16.11.1896.
Stasj.eksp. Johan Tørnby kst. 29.11.1898, fast 28.1.1899 (f. 1871).
Overtatt av Urskog -- Hølandsbanen fra 1.2.1937.
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.1.1953.
Kontorass. (res.poståpner) Holm Henriksen 1.5.1953 (f. 1923).
Kons. Solveig Kristin Rakstad 1.10.1989 (f. 1957).
Postmester Liv Elin Høglund vikar fra 1.11.1994, fast 1.1.1995 (f. 1958).
Podstmester Jørund Henrik Tyriberget vikar fra 1.1.1997 (f. 1953).
Postmester Sigrunn Nilsen 1.11.1997.
Postmester Anne Kristin Heggedal Bach 1.5.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1879 1886 1890 1898 1907 1913 1914 1917
Kr 96 120 150 320 500 600 650 900

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 12/10/1878 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
12/10/1878 ?
--Earliest time
12/10/1878
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440595

-Id
021166440595
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål