1860 TRØGSTAD (Poståpneri) [no]

1860 TRØGSTAD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/14f47e2e-fa5f-4ec3-9c3f-bf33d6cd43bc | RDF/XML | JSON-LD
Name
1860 TRØGSTAD
Norwegian bokmål

Alternative name
TRØGSTAD
Norwegian bokmål

Establishment
06/05/1840 Trøgstad (Historisk kommune) [no], ,

-Time
06/05/1840
-Place reference
Trøgstad (Historisk kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1860
Type
Norwegian bokmål

History

TRØGSTAD poståpneri, på gården Gopperud, i Trøgstad prestegjeld, Rakkestad, Heggen og Frøland fogderier, Smaalenene amt, under Frederikshald postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 6.5.1840, med virksomhet fra 22.6.1840. Samtidig ble det for Statens regning opprettet en bipostrute en gang ukentlig fra Fredriksstad gjennom Rakkestad og Nedre Romerikes fogderier til Ullensager poståpneri og de mellomliggende distrikter.

Poståpneriet ble antakelig fra 1843 lagt under Sarpsborg postkontor.

I poststedsfortegnelsen 1848 er navnet skrevet THRYGSTAD.

Fra 1.1.1890 endret tilbake til TRØGSTAD.
NB: Trøgstad Jernbanestation poståpneri i Ullensaker fikk samtidig navnet Ullensaker, og det tidligere Ullensager fikk navnet Kløften.

Poståpneriet ble fra 1.10.1920 lagt under Mysen postkontor. Sirk. 55, 23.9.1920.

Fra 1.5.1971 under Moss postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.6.1974 status av postkontor B, Sirk. 19, 19.6.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 1860 TRØGSTAD tildelt postnr 1861.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 314 (1855/56) og fikk tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver den 20.1.1859.

(1860)
Poståpnere/styrere/postmestere:
De som først ordnet med posten, er ukjente.
Gårdbr. Hans Gopperud 1.4.1851.
Agronom og gårdbr. Olai Hansen Gopperud 1.7.1869 (f. 1834).
Landh. Gunnerius Hansen Skjønhaug 1.1.1903.
Standardjunker O. E. Sannum 1.1.1910 (f. 1862).
Handelsm. Frode Sannum kst. 1.11.1929 (f. 1893).
Gudrun Sannum midlertidig fra ca 1945.
Aasta Aabogen 1.1.1948 (f. 1908). Under permisjon fra 18.9.1951 og igjen 1.9.1953 med Karen Bach som midlertidig styrer.
Poststyrer Ingrid Haakaas kst. 1.9.1975 (f. 1928).
Poststyrer Else Marie Myhrer Nyborg 1.8.1992 (f. 1956).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1840 1855 1860 1873 1875 1880 1889 1894 1902 1906 1912
Spd. 4 48 24 32 40
Kr 240 320 420 480 550 650

Fra 1913 øket lønnen til kr 750,-, i 1914 til 850,- og i 1917 kr 1.000,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 06/05/1840 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
06/05/1840 ?
--Earliest time
06/05/1840
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440557

-Id
021166440557
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål