Rights in/out consent status

Rettighet inn/ut - samtykkestatus (norwegian bokmål), Rättighet in/ut - status för samtycke (swedish)

Termlistor för katalogisering av objekt vid museer [sv]

03/11/2021 14:35:46
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/14df8791-0c52-40d3-815b-bcabbf8ad1b5
Download
Login/register to download the dataset content
No hits.
Name
Rights in/out consent status
English

Rettighet inn/ut - samtykkestatus
Norwegian bokmål

Rättighet in/ut - status för samtycke
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk