Work permit Place holder

Arbeidstillatelse (norwegian bokmål), Arbeidsløyve (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:33
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/arbeidstillatelse
Label
Work permit
English

Arbeidstillatelse
Norwegian bokmål

Arbeidsløyve
Norwegian nynorsk

Not used label
Arbeidsinnvandring
Norwegian bokmål

Arbeidsinnvandring
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Employment
English

English
English

Note
Hvis du er fra et land utenfor EU/EØS og ønsker å arbeide i Norge, må du ha en oppholdstillatelse. Hvis du ikke allerede har en oppholdstillatelse, må du søke om en oppholdstillatelse for arbeid. Tidligere ble dette kalt en arbeidstillatelse. Dette kan for eksempel være en oppholdstillatelse for faglærte arbeidere, nasjonalitetskokker, sesongarbeidere, selvstendig næringsdrivende eller ansatte i en humanitær, ideell eller religiøs organisasjon.
Norwegian bokmål

Om du er frå eit land utanfor EU/EØS og ynskjer å arbeide i Noreg, må du ha oppholdstillatelse. Hvis du ikkje allereie har oppholdstillatelse, må du søke om oppholdstillatelse for arbeid. Tidlegere blei dette kalla ein arbeidstillatelse. Dette kan for eksempel vere ein oppholdstillatelse for faglærte arbeidarar, nasjonalitetskokker, sesongarbeidere, sjølvstendig næringsdrivande eller tilsett i ein humanitær, ideell eller religiøs organisasjon.
Norwegian nynorsk