Special language training schools Place holder

Særskilt språkopplæring (norwegian bokmål), Særskild språkopplæring (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:16
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/sarskilt-sprakopplaring
Label
Special language training schools
English

Særskilt språkopplæring
Norwegian bokmål

Særskild språkopplæring
Norwegian nynorsk

Broader concept
English

Note
Forsterket opplæring i norsk inntil eleven har fått tilstrekkelige norskferdigheter til å følge den ordinære opplæringen i skolen. Om nødvendig har eleven også rett til tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring.
Norwegian bokmål

Forsterka opplæring i norsk inntil eleven har fått tilstrekkelege norskferdigheiter til å følgje den ordinære opplæringa i skulen. Om nødvendig har eleven også rett til tospråkleg fagopplæring og morsmålsopplæring.
Norwegian nynorsk