Kummelnäs Varv (Varv) [sv]

Kummelnäs Varv (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Varv [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/03/2016 08:47:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/14ae5eaa-a189-40c3-a02e-e4aea32a212e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kummelnäs Varv
Swedish

Alternative name
Olssons, Olaus Kolimport AB
Swedish

Description
Varv
Swedish

Establishment
1916

-Time
1916
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Kummelnäs varv är ett skeppsvarv som anlades vi Kummelnäsviken 1916-1918 av för ändamålet bildade Stockholms Rederi och Skeppsvar. En stapelbädd för fartyg upp till 300 ton var färdig 1918 och en slip för fartyg upp till 120 ton 1919. Varvet gick i konkurs 1919, köptes och blev ett pråmvarv. 1927 förvärvades varvet av Gunnar Medén som hyrde ut till Olaus Ossons Kolimport AB, som köpte det 1929 för underhåll av sina bogserbåtar och pråmar. 1963 gick företaget upp i Oljekonsumeteras Riksförbund. Varvet såldes 1969 till Sved Erik Jensen och Karl-Emil Eriksson. Den senare blev sedan ensamägare. Varvet drivs idag (2008) som reparationsvarv.

Swedish

Owned by
Stockholms Rederi & Skeppsvarv

-Owner (text)
Stockholms Rederi & Skeppsvarv
Swedish
Medén, Gunnar

-Owner (text)
Medén, Gunnar
Swedish
Eriksson, Karl-Erik

-Owner (text)
Eriksson, Karl-Erik
Swedish
Activity
Varvsverksamhet Värmdö (Kommun) [sv], Kummelnäsviken [sv],

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
Värmdö (Kommun) [sv], Kummelnäsviken [sv],
--Place
--Specified
Kummelnäsviken
Swedish
Reference
Larsson, Gunilla (2008). Bevarade småbåtsvarv i Stockholms skärgård: översiktlig inventering av småbåtsvarv i Stockholms skärgård, Stockholm län. Stockholm: Stockholms läns museum i Stockholms skärgård (2008)
Swedish

DigitaltMuseum
021166454741
-Id
021166454741
-System
DigitaltMuseum