de Vylder, Gustav (1827 - 1908) [sv]

de Vylder, Gustav (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Gustav de Vylder, amatörentomolog, reste genom Namibia 1873 till 1875 och samlade insekter och andra naturföremål för institutioner i Sverige. Han genomförde sina resor några år före den tyska ockupationen, i en tid då det europeiska inflytandet var knappt märkbar. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:39:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/143a62a4-87ef-4719-8565-3661d176bce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
de Vylder, Gustav
Swedish

First name
Gustav
Swedish

Last name
Vylder, de Vylder
Swedish

Title
entomolog

-Title
entomolog
Swedish
Description
Gustav de Vylder, amatörentomolog, reste genom Namibia 1873 till 1875 och samlade insekter och andra naturföremål för institutioner i Sverige. Han genomförde sina resor några år före den tyska ockupationen, i en tid då det europeiska inflytandet var knappt märkbar.
Swedish

Birth
1827

-Time
1827
Death
1908

-Time
1908
Biography

Gustav de Vylder, amatörentomolog, reste genom Namibia 1873 till 1875 och samlade insekter och andra naturföremål för institutioner i Sverige. Han genomförde sina resor några år före den tyska ockupationen, i en tid då det europeiska inflytandet var knappt märkbar. De Vylders förde dagbok under sina resor. Han vistades under dessa resor bl.a. i Ovambo, Herero, Damara. Brinck, Lund, har skrivit en uppsats där han i förordet talar om Gustav De Vylder. /US

Swedish

Reference
De Vylder, Gustaf (1998). The journal of Gustaf de Vylder: naturalist in South-Western Africa 1873-1875. Cape town: Van Riebeeck Society
Swedish

Carlotta-SMVK
1070548

-Id
1070548
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461129
-Id
021037461129
-System
DigitaltMuseum