Hartmans resa till Amerika (1913 - 1914) [sv]

Hartmans resa till Amerika (swedish)

Expeditions and explorations (The National Museums of World Culture)

Description
Carl Vilhelm Hartman gjorde 1913-1914 en inköpsresa till Amerika. [sv]
Event type
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
01/08/2019 17:43:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/141683e2-8b7b-441b-9488-dda8f6bf50ad | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hartmans resa till Amerika
Swedish

Description
Carl Vilhelm Hartman gjorde 1913-1914 en inköpsresa till Amerika.
Swedish

Timespan
1913 - 1914

-Earliest time
1913
-Latest time
1914
Event type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Text

Carl Vilhelm Hartman gjorde 1913-1914 en inköpsresa till Amerika. Resan finansierades av två mecenater, sammanlagt 27500 kronor. Etnografiska museet, Sankt Petersburg, förskotterade 5000 rubel som bidrag för dubbletter av motsvarande värde. Hartman fick tjänstledigt 5 och en halv månad för denna resa. Han anlände först till New York och fick via Frans Boas möjlighet att bedriva insamling i sydvästra Mexiko. Genom Alfred Tozzer vid Harvarduniversitetet fick Hartman etnografiska samlingar från området. På grund av oroligheter blev samlingarna kvar i Mexiko (Årsberättelse 1914). Hartman besökte sedan flera ledande museer i USA och köpte och bytte till sig samlingar. Sedan reste han till Panamanäaset, Costa Rica, Honduras och Guatemala. På återresan besökte han flera orter i New Mexico, Arizona och Kalifornien. Han förvärvade etnografiska och arkeologiska samlingar från museer, enskilda samlare och från ursprungsfolk. Han besökte bland annat Berkleyuniversitetets etnografiska institution och hemresan gick sedan via Hawaii, Japan och Sibirien.

Swedish

Happened at
, , USA, Costa Rica [?], Mexiko [?], New York [?], Berkeley [sv]

-Place (text)
USA, Costa Rica [?], Mexiko [?], New York [?], Berkeley
Swedish
Carlotta-SMVK
3576871

-Id
3576871
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021217431400
-Id
021217431400
-System
DigitaltMuseum