Eckhoff, Christiane Marie (1865 - 1931) [no]

Eckhoff, Christiane Marie (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:02:38
14/05/2022 04:16:31
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/140f556e-40a2-48b2-8cd6-39489c769d80 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Eckhoff, Christiane Marie
Norwegian bokmål

First name
Christiane Marie
Norwegian bokmål

Last name
Eckhoff
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1865

-Time
1865
Death
1931

-Time
1931
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 13.08.1865 - 07.01.1931
Født i Stavanger, d. i Oslo. Datter av overlærer Wilhelm Andreas E. (1832-1912) og Ingeborg Laura Sophie Breien (1822-1916). Ansatt som retusjør hos Forsberg, Kristiansand 1889, startet i 1890-årene en fotografisk forretning på Kongsberg sammen med frk. Bay. Opphørte som fotograf før 1900, tok så eksamen på Handelsgymnasiet og hadde deretter kontorposter. Firmaet ble i 1900 solgt til Jenny Arnesen, som igjen solgte det til Marie Larsen i 1916.

Virkested:
1890-1900: Kongsberg

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilde: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
475

-Id
475
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005607

-Id
021036005607
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål