Ytterbø (Forlatt sted) [no]

Ytterbø (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/140185e5-c3f4-418c-a208-b339bcf8a103 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Ytterbø
Norwegian bokmål

Alternative name
Ytterbø
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.48942, 8.45561, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.48942
-Longitude (Easting)
8.45561
Is Part Of
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
1115003

-Id
1115003
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål